بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت از مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10 ارديبهشت 1402
دانشجویان دانشکده بهداشت روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت سال 1402 از مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دیدن کردند.

در این دیدار ابتدا دکتر جاوید اسفندیاری مدیر مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس در خصوص ایده و فناوری و مهارت کسب و کار  با دانشجویان صحبت کردند و سپس به شرح وظایف و اختیارات مرکز رشد پرداختند

در انتها دانشجویان از واحد های مستقر در مرکز دیدن کردند و با نحوی فعالیت آنان آشنا شدند.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.