گفتگو؛


27 دی 1401
برگزاری سلسله نشست های تجربه محور مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر" کافه گفتگو" با موضوع: چگونه از صفر شروع کنیم!
از سری جلسات کافه گفتگو با حضور دکتر جاوید اسفندیاری مدیر مرکز رشد، ایده پردازان، واحدهای فناور و صاحبان کسب و کار ، روز سه شنبه مورخ 27 دی ماه در مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس (دانشگاه علوم پزشکی) برگزار شد.

 

25 دی 1401
از سری جلسات کافه گفتگو با موضوع: چگونه از صفر شروع کنیم. دعوت به حضور!
برگزاری از سری جلسات کافه گفتگو با موضوع: چگونه از صفر شروع کنیم. با حضور دکتر جاوید اسفندیاری، مدیر مرکز رشد و دکترا نانو بیوتکنولوژی.

 
 
 
< >