محور


13 ارديبهشت 1402
کافه گفتگو: کارگاه آموزش مدیریت ارتباطات موثر در شرکت های سلامت محور

 

30 آذر 1401
چهارمین رویداد ملی نوآورهای دریایی و صنایع خلاق دریامحور در اسفندماه 1401
«چهارمین رویداد ملی کارآفرینی، نوآوری و صنایع خلاق دریامحور» توسط کارگروه تخصصی دریایی استان در اسفندماه برگزار می گردد.

 
 
 
< >