در


13 ارديبهشت 1402
کافه گفتگو: کارگاه آموزش مدیریت ارتباطات موثر در شرکت های سلامت محور

 

23 بهمن 1401
برگزاری مجموعه کارگاه هایی با عنوان مدرسه زمستانه از ایده تا بازار درحوزه سلامت مورخ ۱۸ تا 26بهمن ‌ماه سال جاری، به همت معاونت تحقیقات -فناوری و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مجموعه کارگاه هایی با عنوان مدرسه زمستانه از ایده تا بازار درحوزه سلامت مورخ ۱۸ تا 26بهمن ‌ماه سال جاری، به همت معاونت تحقیقات -فناوری و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال برگزاریست.

 

30 آذر 1401
چهارمین رویداد ملی نوآورهای دریایی و صنایع خلاق دریامحور در اسفندماه 1401
«چهارمین رویداد ملی کارآفرینی، نوآوری و صنایع خلاق دریامحور» توسط کارگروه تخصصی دریایی استان در اسفندماه برگزار می گردد.

 
 
 
< >