با


13 ارديبهشت 1402
کافه گفتگو: کارگاه آموزش مدیریت ارتباطات موثر در شرکت های سلامت محور

 

10 شهريور 1401
بازدید ارزیابان دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از گروه توسعه فناوری سلامت و مرکز رشد زیست‌فناوری دریایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ارزیابان دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از گروه توسعه فناوری سلامت و مرکز رشد زیست‌فناوری دریایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید کردند.

 
 
 
< >