کسب رتبه دوم شرکت توسعه فناوری سبز شورآب لیانده در نخستین نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زدا (آبادیران)

29 خرداد 1402
شرکت توسعه فناوری سبز شورآب لیانده مستقر در مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس موفق به کسب رتبه دوم در نخستین نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا (آبادیران) شد.

در این نمایشگاه برترین طرح‌های دانش بنیان محرومیت‌زدا و غرفه‌های برتر از لحاظ تفاهم‌نامه‌های منعقد شده معرفی و تقدیر شدند. طرح‌های برتر تقدیر شده در نمایشگاه به شرح ذیل است:

 

۱. طراحی و ساخت واحد شیرین سازی آب چاه ژرف شماره ۳ سیستان و بلوچستان با حداقل پسابشرکت‌ دانش‌بنیان پیام آوران نانوفناوری فردانگر

۲. ایجاد مجتمع‌های مردمی برای تولید جلبک اسپیرولیناشرکت‌ دانش‌بنیان توسعه فناوری سبز شورآب لیانده

۳‌. تولید بستر کشت مواد آلی با نام تجاری تکنوپیت شرکت دانش بنیان فناوران کشت گستر ایرانیان