فرم ها و مستندات

1395/6/28 0:0

آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوط

فهرست کالاهای دانش بنیان

راهنمای ثبت اختراع

فرم پیش نویس طرح فناورانه

کاربرگ اولیه پذیرش هسته/واحد فناور (پذیرش مقدماتی)

فرم طرح کسب و کار برای مرحله رشد

فرم ثبت و تاسیس شرکت

آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

دریافت خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

راهنمای تکمیل مشخصات در سامانه دانش بنیان

 

کلمات کلیدی:
فرم     کاربرگ    

تاریخ بروز رسانی:   1 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >