کارگاه ها و مدارس فصلی

1402/3/23 0:0

عنوان دوره

گواهی
1-نوآوری فناورانه در حوزه سلامت ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
2-تیم سازی و مدیریت تیم کاری ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
3-حفاظت از دارایی های فکری و نحوه ثبت اختراع ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
4-طراحی بوم کسب و کار ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
5-راه های تامین سرمایه در کسب و کار ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
6-شناسایی و تحلیل بازار ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود
7-فنون مذاکره ♦ دریافت گواهی های دوره: دانلود


تاریخ بروز رسانی:   30 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >